El teu notari a L’Hospitalet

Resol els teus tràmits de forma ràpida i eficient

Gaudeix d’un servei proper i professional

Més de 15 anys d’experiència ens avalen

Necessites informació sobre els nostres serveis de notaria?

Consulta’ns

La proximitat és fonamental

per una comunicació justa.

 
 
Image
 

La funció del notari no es limita a deixar constància d’un tràmit, sinó que prèviament realitzem un control de legalitat per comprovar que el negoci o acte que es pretén otorgar s’ajusta a l’ordenament vigent. A més sempre que el client ho sol·liciti, en funció dels seus coneixements i experiència prèvia, es realitza una tasca d’assessorament adaptada a les seves necessitats.

Vaig iniciar la meva professió a un petit poble d’Extremadura anomenat Jerez dels Cavallers. Allà l’exercici de la funció notarial es realitzava a qualsevol lloc i el tracte amb el notari era molt proper. A ciutats més grans com L’Hospitalet de Llobregat, on exerceixo des de fa més de 15 anys, sempre he procurat mantenir aquest esperit combinat amb una experiència de servei òptima.

Sabem que en ocasions les parts no es presenten en igualtat de condicions. La nostra tasca es centra en que tothom sigui plenament conscient del que va a signar, procurant compensar aquest desequilibri que pot haver-hi entre els compareixents. Procurem crer una atmosfera a la qual els atorgants es sentin còmodes per expressar les seves necessitats. En aconseguir generar aquest clima de confiança, l’exercici de la nostra funció és més àgil i eficaç.

Gaudeixo amb la meva professió i em considero un privilegiat per poder compaginar aquesta doble funció de funcionari públic i professional del dret.

Veure més

 

Descobreix què podem

fer per tu.

 
Image

Operacions mercantils

Tramitació d'operacions que giren entorn als drets, les relacions jurídiques i la conducta d'una empresa i els seus treballadors. 

 • Constitució de societat

 • Dissolució de societat

 • Transformació de societat

 • Fusió de societats

 • Canvi d'administrador

 • Canvi de domicili

 • Renovació de poders

 • Ampliació del capital

 • Venta o transmissió de participacions o accions

Operacions immobiliàries

Tramitació d'operacions que giren entorn als drets, les relacions jurídiques i les situacions de béns immobles.

 • Compravenda

 • Donació

 • Dissolució de condominini

 • Declaracions d'obra

 • Divisions horitzontals

 • Modificacions hipotecàries

 • Transmissió de propietat

Pòlisses i documents bancaris

Formalització de contractes financers obtinguts i negociats amb entitats bancàries.

 • Préstecs

 • Crèdits

 • Avals

 • Descomptes

Poders

Legitimació d'un document pel qual una persona faculta a una altra perquè atengui un assumpte en la seva representació.

 • Generals

 • Especials

 • Preventius

 • Per a plets

 • Mercantils

Testimonis i compulses

Duplicació amb ple valor probatori d'un document original.

Legitimacions

Acreditació de la identitat i la signatura d'una persona determinada a un document.

Préstecs

Control del recorregut que pot experimentar un préstec des de la seva contractació o modificació fins a la cancel·lació final o anticipada.

 • Préstecs hipotecaris

 • Actes de transparència

 • Tramitacions telemàtiques

Successions hereditàries

Regulació de les decisions sobre els béns d'una persona.

 • Testament

 • Herència amb testament

 • Declaració d'hereus abintestat

 • Pacte successori

 • Renúncies

Família

Gestió dels acords entre cònjuges, la separació de propietats i les situacions per protegir la persona.

 • Matrimonis

 • Separacions o divorcis

 • Constitució de parella de fet

 • Capitulacions matrimonials

 • Nomenament de tutor legal

Estrangeria

Assessorament personalitzat i tramitació i legitimació de documents d'estrangeria.

 • Poders

 • Cartes d'invitacions

 • Compulses i legitimacions

Actes

Redacció de documents que acrediten dades, objectes o situacions a efectes legals per deixar-ne constància.

 

Serveis per a empreses

Experts en notaria corporativa

Corporate

 • A prop de tu
  i dels teus interessos.

  L’Hospitalet de Llobregat

  Operacions mercantils

  Operacions bancàries

  Poders

  Tramitació de postil·les i legalitzacions

  Elaboració de documents en anglès

Parla amb nosaltres

932 98 01 52

Truca’ns

Truca ara

De persona a persona,
treballem per a tu.

 

Aquest és el nostre equip. Som persones amb experiència que treballem per oferir un servei públic de qualitat, proper i transparent.

Image Image

Santiago

Notari

sgotor@notariado.org

Image Image

Eva

Oficial

666 178 972

oficial2@notariagotor.com

Image Image

Yolanda

Oficial

667 421 809

ymarin@notariagotor.com

Image Image

Pedro

Oficial

667 418 829

oficial3@notariagotor.com

Image Image

Joan

Còpies

627 236 116

copias1@notariagotor.com

Image Image

Rosa

Administració

667 414 972

administracion@notariagotor.com

Image Image

Roser

Testimonis i segones còpies

667 412 744

copias@notariagotor.com

Image Image

Teresa

Pòlisses

93 717 127 358

tsanchez@notariagotor.com

Image Image

Sarah

Recepció

673 015 153

recepcion@notariagotor.com

 

La teva opinió ens importa.

La transparència és un dels nostres valors principals. Treballem per oferir un servei òptim i sabem que sempre és possible aprendre i millorar. La teva opinió és important per a nosaltres.

Veure més valoracions

Ja ens coneixes?

Deixa la teva valoració

Mercè Piñol
Mercè Piñol
13:11 24 Jan 23
Marta Nafría Febrer
Marta Nafría Febrer
13:05 09 Dec 22
(Translated by Google) Santiago and the team have made everything easy(Original)Santiago y el equipo lo han puesto todo fácil
Laura Cassany
Laura Cassany
12:58 09 Dec 22
(Translated by Google) Very efficient and friendly service.(Original)Servicio muy eficaz y amable.
Aleksandr Efimov
Aleksandr Efimov
21:19 30 Nov 22
(Translated by Google) Simply the BEST notary in the area, and maybe in all of Barcelona. Many thanks to all the staff. Extremely accommodating and courteous(Original)Просто ЛУЧШАЯ нотария на районе, а может и во всей Барселоне. Огромное спасибо всем сотрудникам. Крайне приветливы и учтивы
ma pilar roig roig
ma pilar roig roig
09:37 22 Nov 22
(Translated by Google) The entire notary team, very good professionals. Mr. Santiago Gotor, notary. An excellent deal.Thank you(Original)Todo el equipo de notaría,muy buenos profesionales. El Sr.Santiago Gotor,notario. Un trato excelente.Gracias
p almendr
p almendr
08:46 26 Aug 22
(Translated by Google) The notary is excellent. A professional and friendly treatment at all times.I had problems with the agency with the post-sale formalities (payment of taxes to the time limit, constant calls to move my case ...)After almost two months, I ask for the documentation to the manager and he tells me that he has the notary and I have no idea ...In short, a bit disastrous the management issue in my case.(Original)El notario es excelente. Un trato profesional y amigable en todo momento.Tuve problemas con la gestoría con los tramites post compra-venta ( pago de impuestos al límite de tiempo, constantes llamadas para que movieran mi caso... )Después de casi dos meses, pregunto por la documentación a la gestoria y me dice que los tiene la notaria i yo sin tener ni idea...En resumen, un poco desastroso el tema de la gestión em mi caso.
Miriam Blasco
Miriam Blasco
15:10 22 Jul 22
(Translated by Google) She was recommended to me and I can only say that the treatment and professionalism was excellent. I would like to highlight Sarah, the girl at the reception who helped me a lot to understand everything I had to do, with kindness and professionalism. I will repeat if appropriate without a doubt.(Original)Me la recomendaron y solo puedo decir que el trato y la profesionalidad fue excelente. Me gustaria destacar a Sarah, la chica de recepción que me ayudó muchisimo a entender bien todo lo que tenia hacer, con amabilidad y profesionalidad. Repetiré si procede sin duda.
Esther Guals
Esther Guals
13:57 22 Jul 22
(Translated by Google) Very good attention and service! Highly recommended!(Original)Muy buena atención y servicio! Muy recomendable!
James Thackway
James Thackway
11:30 14 Jul 22
(Translated by Google) Excellence! That is the word that defines them. All efforts have been agile and diligent. The treatment by all the close and friendly staff. Notary Santiago, a crack! Very friendly and cordial.(Original)¡Excelencia! Esa es la palabra que les define. Todas las gestiones han sido ágiles y diligentes. El trato por parte de todo el staff cercano y amable. El notario Santiago ¡un crack! Muy simpático y cordial.
Jose María Luna Maillo
Jose María Luna Maillo
12:16 14 Jun 22
(Translated by Google) Notary with an excellent treatment both Mr. NOTARY, like all the staff, it is a pleasure to work with such a professional team.(Original)Notaria con un trato excelente tanto el sr. NOTARIO como todo el personal es un placer trabajar con un equipo tan profesional.
paco marquez
paco marquez
09:49 14 Jun 22
Antoni Olive
Antoni Olive
08:42 14 Jun 22
(Translated by Google) Very good professionals, they advise and help you throughout the process, offering an unbeatable service!!! 100% recommended(Original)Muy buenos profesionales, te asesoran y ayudan en todo el proceso, ofreciendo un servício inigualable!!! recomendables 100%
CARLOS HERNANDEZ BARBERA
CARLOS HERNANDEZ BARBERA
11:42 08 Jun 22
(Translated by Google) Exquisite treatment with your clients(Original)Trato exquisito con sus clientes
Mar Ino Lis
Mar Ino Lis
13:51 04 Jun 22
(Translated by Google) Excellent. Notary Gotor Sánchez very professional, friendly and with a sense of humor. The staff at the notary are very attentive and effective when correcting errors.(Original)Excel.lent. El notari Gotor Sánchez molt professional, amable i amb sentit de l'humor. El personal de la notaria molt atent i efectius a l'hora de corregir errors.
giomar chavez
giomar chavez
16:49 27 May 22
(Translated by Google) The notary is a professional, who explains and attends to you with total clarity and kindness!!Fast and without any inconvenience. I would use your services again without hesitation.(Original)El notario un profesional, que te explica y atiende con total claridad y amabilidad!!Rápido y sin ningún inconveniente. Volvería a contar con sus servicios sin pensarlo
P. Sab
P. Sab
20:12 19 May 22
Joaquim Molner
Joaquim Molner
09:36 17 May 22
(Translated by Google) Great professional and good person, help us in everything he can to make the job easier, full confidence in the notary and his team. To continue like this.(Original)Gran professional i bona persona, ens ajudar a tot el que pot per fer la feina més fàcil, confiança plena en el notari i en el seu equip. A continuar així.
Miguel Angel Chiquillo
Miguel Angel Chiquillo
15:42 16 May 22
(Translated by Google) It was recommended to me by a friend as I needed to do some emergency procedures in full confinement in Hospitalet and it certainly did not disappoint me. Professionalism, know-how and honesty. Two thumbs up for mr. Gotor always attentive to all the details in the signature.(Original)Me la recomendó un amigo ya que necesitaba hacer unos trámites de urgencia en pleno confinamiento en Hospitalet y desde luego no me defraudó. Profesionalidad, saber hacer y honradez. Chapeau por el sr. Gotor siempre atento a todos los detalles en la firma.
Santiago
Santiago
15:40 16 May 22
(Translated by Google) Great notary and better person(Original)Gran notario y mejor persona
marcos gratacos
marcos gratacos
09:57 16 May 22
(Translated by Google) Expedited treatment and very professional(Original)Expedido trato y muy profesional
German Rodriguez Roig
German Rodriguez Roig
13:07 08 Apr 22
(Translated by Google) I would notice with an excellent, close and very professional treatment. They give you the attention you require at all times and always provide effective solutions to any situation. The exceptional Notary with his way of being and treating the client.(Original)Notaría con un trato excelente, cercano y muy profesional. Te brindan la atención que requieres en todo momento y aportan siempre soluciones eficaces a cualquier situación. El Notario excepcional con su forma de ser y de tratar al cliente.
Pablo Blandon
Pablo Blandon
13:30 15 Mar 22
(Translated by Google) Excellent treatment, friendly, fast, efficient and very pleasant to deal with.(Original)Excelente trato, amables, rápidos, eficientes y muy agradables en el trato.
Álvaro Prades
Álvaro Prades
19:39 12 Feb 22
(Translated by Google) Excellent treatment, professionalism and flexibility!(Original)Excelente trato, profesionalidad y flexibilidad!!
Maria Josep Aturia
Maria Josep Aturia
08:56 27 Jan 22
(Translated by Google) Kindness of the staff and the Notary(Original)Amabilidad del personal y del Notario
Sergi López
Sergi López
18:11 14 Dec 21
(Translated by Google) I would highly recommend it, the perfect second experience, just like the first! Thank you for the attention received, from the notary to the last employee.(Original)Notaría altamente recomendable, la segunda experiencia perfecta, igual que la primera! Gracias por la atención recibida, desde el notario hasta el último empleado.
Daniel Ospina
Daniel Ospina
10:01 14 Dec 21
(Translated by Google) A notary with a lot of human quality and very professional.(Original)Una notaría con mucha calidad humana y muy profesional.
Ender Khan
Ender Khan
09:09 14 Dec 21
(Translated by Google) Excellent notary, I thank you for the permanent advice.(Original)Excelente notaria, le agradezco la permanente asesoría.
Jota Cotorruelo
Jota Cotorruelo
09:08 14 Dec 21
José Luis de Prada Llusá
José Luis de Prada Llusá
13:34 19 Oct 21
(Translated by Google) Attest(Original)Doy fe
tony garay
tony garay
13:21 27 Sep 21
Jaime Ribot
Jaime Ribot
13:20 26 Sep 21
(Translated by Google) He is, of all the notaries with whom I have had the opportunity to deal, the most efficient, who goes straight to the point and without that undermining his delicacy of treatment. I can attest to that.(Original)Es, de todos los notarios con quienes he tenido ocasión de tratar, el más eficiente, que va directo al grano y sin que eso menoscabe su esquisitez de trato. Puedo dar fe de ello.
montse plazas
montse plazas
17:28 14 Sep 21
(Translated by Google) It is always a pleasure to leave any procedure in the hands of Notaria Santiago Gotor, not only for the impeccable professionalism but also for the excellent treatment with which they accompany their clients, Thank you Santiago!(Original)Siempre es un placer dejar en manos de Notaria Santiago Gotor cualquier trámite , no solo por la impecable profesionalidad sino tambien por el trato de excelencia con el que acompañan a sus clientes, Gracias Santiago!
Brenda Ruiz Ferreyra
Brenda Ruiz Ferreyra
10:19 13 Sep 21
(Translated by Google) Excellent notary, Santiago and his entire team are always willing to help and provide the most effective solutions possible. They are very accessible and in any procedure with them the experience is always exceptional.(Original)Excelente notaría, Santiago y todo su equipo están siempre dispuestos a ayudar y aportan las soluciones más eficaces posibles. Son muy accesibles y en cualquier trámite con ellos la experiencia es siempre excepcional.
Javier Escolar Ruiz
Javier Escolar Ruiz
09:56 27 Aug 21
(Translated by Google) The treatment received has been unbeatable from the receptionist to the notary who is very nice and professional.I will undoubtedly return(Original)El trato recibido ha Sido inmejorable desde la recepcionista al notario que es muy simpatico y profesional.Volvere indudablemente
Javier Aragonés osacar
Javier Aragonés osacar
06:51 27 Aug 21
(Translated by Google) Undoubtedly the best notary in Barcelona. for the exceptional human quality of the entire team(Original)Sin duda la mejor notaría de Barcelona. por la calidad humana excepcional de todo el equipo
rapid coll
rapid coll
21:36 26 Aug 21
(Translated by Google) Excellent treatment, the Notary has given us all kinds of explanations in a very clear and didactic way. To highlight his great humanity.highly recommended(Original)Excelente trato, el Notario nos ha dado todo tipo de explicaciones de forma muy clara y didáctica. A destacar su gran humanidad.Muy recomendable
Xavier cases balletbo
Xavier cases balletbo
07:38 26 Aug 21
(Translated by Google) It is my Notary of reference, even though I don't live near it, I always trust it to carry out all the procedures I need.Excellent attention and treatment from the whole team.(Original)És la meva Notaría de referència, tot i no viure-hi aprop, sempre hi confio per realitzar tots els tràmits que necessito.Atenció i tracte excel·lent de tot l’equip.
Raul “Raulgp” GP
Raul “Raulgp” GP
10:09 19 Jul 21
(Translated by Google) Friendly, kind, educated makes you feel good without a doubt the best notary of my signatures.Thank you very much a pleasure.(Original)Simpático, Amable, educado te hace sentir bien sin duda el mejor notario de mis firmas.Muchas gracias un placer.
Mario Torres
Mario Torres
16:36 14 Jul 21
(Translated by Google) Excellent treatment of the whole team. 100 x 100 recommendable(Original)Excelente trato de todo el equipo. 100 x 100 recomendables
Angela Acosta
Angela Acosta
16:20 08 Jun 21
(Translated by Google) Very professional and very good treatment(Original)Muy profesionales y muy buen trato
Ángela Acosta
Ángela Acosta
16:19 08 Jun 21
Ma José Martínez Martínez
Ma José Martínez Martínez
14:43 24 May 21
(Translated by Google) Good professional, they serve fast and well. Good advice. I advise it.(Original)Buen profesional, atienden rápido y bien. Buen asesoramiento. Lo aconsejo.
Ricard Puig
Ricard Puig
13:05 12 May 21
(Translated by Google) I am very grateful for the service received at the notary. We were attended to quickly, the notary was very kind and patiently explained everything related to the signature.(Original)Estic molt agraït pel servei rebut a la notaria. Ens han atès ràpidament, el notari ha estat molt amable i ens ha explicat amb paciència tot el relacionat amb la signatura.
Anton Verdeny Fort
Anton Verdeny Fort
08:17 10 May 21
(Translated by Google) The Notary of Santiago Gotor Sánchez is an institution in the neighborhood of Sta. Eulalia de L'Hospitalet de Llobregat. Professional and fast attention, with an understanding of legal issues that is able to embrace the human dimension in its entirety. Since 2007 she has been my notary of reference.The Notary of Don Santiago Gotor Sánchez is an institution for the neighborhood of Santa Eulàlia in L'Hospitalet de Llobregat. A professional and agile service, able to understand the legal problem and its roots in human nature. Since 2007 it has been my notary of reference.(Original)La Notaria d'en Santiago Gotor Sánchez és una institució al barri de Sta. Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat. Una atenció professional i ràpida, amb una comprensió de la problemàtica jurídica que és capaç d'abraçar la dimensió humana en la seva totalitat. D'ençà del 2007 és la meva notaria de referència.La Notaría de Don Santiago Gotor Sánchez es una institución para el barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat. Una atención profesional y ágil, capaz de comprender la problemática jurídica y su raigambre en la naturaleza humana. Desde 2007 es mi notaría de referencia.
Camila Cordova zapata
Camila Cordova zapata
12:14 30 Apr 21
(Translated by Google) Notary very good and very nice and friendly(Original)Notaria muy bueno y muy agradable y amable
Jordi Molina Galera
Jordi Molina Galera
12:01 30 Apr 21
(Translated by Google) The closeness of D. Santiago and the sympathy of his entire team make signing here a pleasant moment.(Original)La cercanía de D. Santiago y la simpatía de todo su equipo hace que las firmas aquí sean un momento agradable.
Següents

Parlem?

Truca'ns, escriu-nos o acosta't a la nostra notaria.
Estem desitjant ajudar-te.

Sol·licita informació

Selecciona el tipus de tràmit que t'interessa i rebràs la informació que necessites al moment.


On ens trobaràs

Carrer Pareto 45, 08902

L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Pàrquing gratuït »

Dilluns a dijous

09:00 – 14:30

17:00 – 19:00

Divendres

09:00 – 14:30


Juliol

Dilluns a divendres

09:00 – 14:30

Martes y jueves

17:00 – 19:00


Agost (fins l’ 11 de setembre)

Dilluns a divendres

09:00 – 14:30

* No cal cita prèvia

Com arribar