El teu notari a L’Hospitalet

Resol els teus tràmits de forma ràpida i eficient

Gaudeix d’un servei proper i professional

Més de 15 anys d’experiència ens avalen

Necessites informació sobre els nostres serveis de notaria?

Consulta’ns

La proximitat és fonamental

per una comunicació justa.

 
 
Image
 

La funció del notari no es limita a deixar constància d’un tràmit, sinó que prèviament realitzem un control de legalitat per comprovar que el negoci o acte que es pretén otorgar s’ajusta a l’ordenament vigent. A més sempre que el client ho sol·liciti, en funció dels seus coneixements i experiència prèvia, es realitza una tasca d’assessorament adaptada a les seves necessitats.

Vaig iniciar la meva professió a un petit poble d’Extremadura anomenat Jerez dels Cavallers. Allà l’exercici de la funció notarial es realitzava a qualsevol lloc i el tracte amb el notari era molt proper. A ciutats més grans com L’Hospitalet de Llobregat, on exerceixo des de fa més de 15 anys, sempre he procurat mantenir aquest esperit combinat amb una experiència de servei òptima.

Sabem que en ocasions les parts no es presenten en igualtat de condicions. La nostra tasca es centra en que tothom sigui plenament conscient del que va a signar, procurant compensar aquest desequilibri que pot haver-hi entre els compareixents. Procurem crer una atmosfera a la qual els atorgants es sentin còmodes per expressar les seves necessitats. En aconseguir generar aquest clima de confiança, l’exercici de la nostra funció és més àgil i eficaç.

Gaudeixo amb la meva professió i em considero un privilegiat per poder compaginar aquesta doble funció de funcionari públic i professional del dret.

Veure més

 

Descobreix què podem

fer per tu.

 
Image

Operacions mercantils

Tramitació d'operacions que giren entorn als drets, les relacions jurídiques i la conducta d'una empresa i els seus treballadors. 

 • Constitució de societat

 • Dissolució de societat

 • Transformació de societat

 • Fusió de societats

 • Canvi d'administrador

 • Canvi de domicili

 • Renovació de poders

 • Ampliació del capital

 • Venta o transmissió de participacions o accions

Operacions immobiliàries

Tramitació d'operacions que giren entorn als drets, les relacions jurídiques i les situacions de béns immobles.

 • Compravenda

 • Donació

 • Dissolució de condominini

 • Declaracions d'obra

 • Divisions horitzontals

 • Modificacions hipotecàries

 • Transmissió de propietat

Pòlisses i documents bancaris

Formalització de contractes financers obtinguts i negociats amb entitats bancàries.

 • Préstecs

 • Crèdits

 • Avals

 • Descomptes

Poders

Legitimació d'un document pel qual una persona faculta a una altra perquè atengui un assumpte en la seva representació.

 • Generals

 • Especials

 • Preventius

 • Per a plets

 • Mercantils

Testimonis i compulses

Duplicació amb ple valor probatori d'un document original.

Legitimacions

Acreditació de la identitat i la signatura d'una persona determinada a un document.

Préstecs

Control del recorregut que pot experimentar un préstec des de la seva contractació o modificació fins a la cancel·lació final o anticipada.

 • Préstecs hipotecaris

 • Actes de transparència

 • Tramitacions telemàtiques

Successions hereditàries

Regulació de les decisions sobre els béns d'una persona.

 • Testament

 • Herència amb testament

 • Declaració d'hereus abintestat

 • Pacte successori

 • Renúncies

Família

Gestió dels acords entre cònjuges, la separació de propietats i les situacions per protegir la persona.

 • Matrimonis

 • Separacions o divorcis

 • Constitució de parella de fet

 • Capitulacions matrimonials

 • Nomenament de tutor legal

Estrangeria

Assessorament personalitzat i tramitació i legitimació de documents d'estrangeria.

 • Poders

 • Cartes d'invitacions

 • Compulses i legitimacions

Actes

Redacció de documents que acrediten dades, objectes o situacions a efectes legals per deixar-ne constància.

 

Serveis per a empreses

Experts en notaria corporativa

Corporate

 • A prop de tu
  i dels teus interessos.

  L’Hospitalet de Llobregat

  Operacions mercantils

  Operacions bancàries

  Poders

  Tramitació de postil·les i legalitzacions

  Elaboració de documents en anglès

Parla amb nosaltres

932 98 01 52

Truca’ns

Truca ara

De persona a persona,
treballem per a tu.

 

Aquest és el nostre equip. Som persones amb experiència que treballem per oferir un servei públic de qualitat, proper i transparent.

Image Image

Santiago

Notari

sgotor@notariado.org

Image Image

Eva

Oficial

666 178 972

oficial2@notariagotor.com

Image Image

Yolanda

Oficial

667 421 809

ymarin@notariagotor.com

Image Image

Pedro

Oficial

667 418 829

oficial3@notariagotor.com

Image Image

Joan

Còpies

627 236 116

copias1@notariagotor.com

Image Image

Rosa

Administració

667 414 972

administracion@notariagotor.com

Image Image

Roser

Testimonis i segones còpies

667 412 744

copias@notariagotor.com

Image Image

Teresa

Pòlisses

93 717 127 358

tsanchez@notariagotor.com

Image Image

Sarah

Recepció

673 015 153

recepcion@notariagotor.com

 

La teva opinió ens importa.

La transparència és un dels nostres valors principals. Treballem per oferir un servei òptim i sabem que sempre és possible aprendre i millorar. La teva opinió és important per a nosaltres.

Veure més valoracions

Ja ens coneixes?

Deixa la teva valoració

José Luis de Prada Llusá
José Luis de Prada Llusá
13:34 19 Oct 21
(Translated by Google) Attest(Original)Doy fe
tony garay
tony garay
13:21 27 Sep 21
Jaime Ribot
Jaime Ribot
13:20 26 Sep 21
Es, de todos los notarios con quienes he tenido ocasión de tratar, el más eficiente, que va directo al grano y sin que eso menoscabe su esquisitez de trato. Puedo dar fe de ello.
montse plazas
montse plazas
17:28 14 Sep 21
(Translated by Google) It is always a pleasure to leave any procedure in the hands of Notaria Santiago Gotor, not only for the impeccable professionalism but also for the excellent treatment with which they accompany their clients, Thank you Santiago!(Original)Siempre es un placer dejar en manos de Notaria Santiago Gotor cualquier trámite , no solo por la impecable profesionalidad sino tambien por el trato de excelencia con el que acompañan a sus clientes, Gracias Santiago!
Brenda Ruiz Ferreyra
Brenda Ruiz Ferreyra
10:19 13 Sep 21
(Translated by Google) Excellent notary, Santiago and his entire team are always ready to help and provide the most effective solutions possible. They are very accessible and in any procedure with them the experience is always exceptional.(Original)Excelente notaría, Santiago y todo su equipo están siempre dispuestos a ayudar y aportan las soluciones más eficaces posibles. Son muy accesibles y en cualquier trámite con ellos la experiencia es siempre excepcional.
Javier Escolar Ruiz
Javier Escolar Ruiz
09:56 27 Aug 21
(Translated by Google) The treatment received has been unbeatable from the receptionist to the notary who is very friendly and professional.I will undoubtedly return(Original)El trato recibido ha Sido inmejorable desde la recepcionista al notario que es muy simpatico y profesional.Volvere indudablemente
Javier Aragonés osacar
Javier Aragonés osacar
06:51 27 Aug 21
(Translated by Google) Without a doubt the best notary in Barcelona. for the exceptional human quality of the entire team(Original)Sin duda la mejor notaría de Barcelona. por la calidad humana excepcional de todo el equipo
rapid coll
rapid coll
21:36 26 Aug 21
(Translated by Google) Excellent treatment, the Notary has given us all kinds of explanations in a very clear and didactic way. To highlight his great humanity.Highly recommended(Original)Excelente trato, el Notario nos ha dado todo tipo de explicaciones de forma muy clara y didáctica. A destacar su gran humanidad.Muy recomendable
Xavier cases balletbo
Xavier cases balletbo
07:38 26 Aug 21
(Translated by Google) It is my Notary's office of reference, although I do not live nearby, I always trust it to carry out all the procedures I need.Excellent attention and treatment from the whole team.(Original)És la meva Notaría de referència, tot i no viure-hi aprop, sempre hi confio per realitzar tots els tràmits que necessito.Atenció i tracte excel·lent de tot l’equip.
Raul gomis
Raul gomis
10:09 19 Jul 21
(Translated by Google) Sympathetic, kind, polite makes you feel good, without a doubt the best notary of my firms.Thank you very much a pleasure.(Original)Simpático, Amable, educado te hace sentir bien sin duda el mejor notario de mis firmas.Muchas gracias un placer.
Mario Torres
Mario Torres
16:36 14 Jul 21
(Translated by Google) Excellent treatment of the whole team. 100 x 100 recommendable(Original)Excelente trato de todo el equipo. 100 x 100 recomendables
JUAN MANUEL PEREZ ROMARTINEZ
JUAN MANUEL PEREZ ROMARTINEZ
15:57 10 Jun 21
(Translated by Google) I went to sign a sale and it was all correct and well explained.(Original)Fui a firmar una compraventa y fue todo correcto y bien explicado.
Angela Acosta
Angela Acosta
16:20 08 Jun 21
(Translated by Google) Very professional and very good treatment(Original)Muy profesionales y muy buen trato
Ángela Acosta
Ángela Acosta
16:19 08 Jun 21
Ma José Martínez Martínez
Ma José Martínez Martínez
14:43 24 May 21
(Translated by Google) Good professional, they serve fast and well. Good advice. I advise it.(Original)Buen profesional, atienden rápido y bien. Buen asesoramiento. Lo aconsejo.
Ricard Puig
Ricard Puig
13:05 12 May 21
(Translated by Google) I am very grateful for the service received at the notary. We were attended to quickly, the notary was very kind and patiently explained everything related to the signature.(Original)Estic molt agraït pel servei rebut a la notaria. Ens han atès ràpidament, el notari ha estat molt amable i ens ha explicat amb paciència tot el relacionat amb la signatura.
Anton Verdeny Fort
Anton Verdeny Fort
08:17 10 May 21
(Translated by Google) The Notary of Santiago Gotor Sánchez is an institution in the neighborhood of Sta. Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat. A professional and quick attention, with an understanding of the legal problem that is able to embrace the human dimension in its entirety. Since 2007 it is my reference notary.The Notary of Don Santiago Gotor Sánchez is an institution for the neighborhood of Santa Eulàlia in L'Hospitalet de Llobregat. A professional and agile care, able to understand the legal problem and its roots in human nature. Since 2007 it is my reference notary.(Original)La Notaria d'en Santiago Gotor Sánchez és una institució al barri de Sta. Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat. Una atenció professional i ràpida, amb una comprensió de la problemàtica jurídica que és capaç d'abraçar la dimensió humana en la seva totalitat. D'ençà del 2007 és la meva notaria de referència.La Notaría de Don Santiago Gotor Sánchez es una institución para el barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat. Una atención profesional y ágil, capaz de comprender la problemática jurídica y su raigambre en la naturaleza humana. Desde 2007 es mi notaría de referencia.
Camila Cordova zapata
Camila Cordova zapata
12:14 30 Apr 21
(Translated by Google) Notary very good and very nice and friendly(Original)Notaria muy bueno y muy agradable y amable
Jordi Molina Galera
Jordi Molina Galera
12:01 30 Apr 21
(Translated by Google) The closeness of Mr. Santiago and the sympathy of his entire team makes signing here a pleasant moment.(Original)La cercanía de D. Santiago y la simpatía de todo su equipo hace que las firmas aquí sean un momento agradable.
didac boix
didac boix
20:44 18 Mar 21
Antonio Navajo
Antonio Navajo
10:23 06 Mar 21
(Translated by Google) Excellent treatment received by all the staff. We sign with Santiago and we recommend him to anyone. Professional, close and attentive. Without a doubt, we would repeat. Thanks!(Original)Excelente trato recibido por parte de todo el personal. Firmamos con Santiago y le recomendamos a cualquier persona. Profesional, cercano y atento. Sin duda, repetiríamos. Gracias!
Arturo Maria Mayorga Cendra
Arturo Maria Mayorga Cendra
18:11 21 Jan 21
(Translated by Google) The owner of this notary is a magnificent professional, and his staff, always friendly and willing to give support in all questions that may arise. As a lawyer I can say that it is totally recommended(Original)El titular de esta notaria es un profesional magnifico, y su personal, siempre amable y dispuesto a dar soporte en todas las cuestiones que puedan surgir. Como abogado puedo decir que es totalmente recomendable
Mudanzas Trallero
Mudanzas Trallero
13:00 19 Jan 21
(Translated by Google) They are very punctual, efficient, have a great disposition and kindness. Great professionals.(Original)Son muy puntuales, eficaces, tienen gran disposición y amabilidad. Grandes profesionales.
Familia Cases Balletbó Cases Balletbó
Familia Cases Balletbó Cases Balletbó
11:09 18 Jan 21
(Translated by Google) In my own experience, this is an agile and decisive Notary. With a very close, attentive and trustworthy treatment. The Notary is a person who makes you feel very comfortable and calm. Great prfesional him and his whole team. We will repeat !!(Original)Per la meva propia experiència, es tracte d´una Notaría àgil i resolutiva. Amb un tracte molt proper, atent i de confiança. El Notari es una persona que et fa sentir molt a gust i tranquil. Gran prfesional ell i tot el seu equip. Repetirem!!
Marta Gotor de Prada
Marta Gotor de Prada
17:35 21 Dec 20
Santi Onuba
Santi Onuba
17:34 21 Dec 20
(Translated by Google) professionalism, good atmosphere, excellent treatment, speed, etc ...of ten(Original)profesionalidad, buen ambiente, excelente trato, rapidez, etc...de diez
Javier López-Gil
Javier López-Gil
15:24 21 Dec 20
(Translated by Google) Parking very close. Very attentive staff. Efficiency and speed. And, above all, they are good people who not only think about complying with the procedures but also care about their clients(Original)Parking muy cerca. Personal atentísimo. Eficiencia y rapidez. Y, sobretodo, son buenas personas que no sólo piensan en cumplir los trámites sino que se preocupan por sus clientes
María Bosch
María Bosch
09:39 03 Dec 20
(Translated by Google) My first experience at the notary. Punctual, efficient, friendly and cheap. Thank you!!(Original)Mi primera experiencia en el notario. Puntual, eficiente, agradable y barato. Gracias!!
Fernando Lopez
Fernando Lopez
09:12 02 Dec 20
(Translated by Google) Unbeatable, professional and trustworthy attention from Mr. Santiago Gotor and his team. Highly recommended.(Original)Atención inmejorable, profesional y de confianza la de D. Santiago Gotor y su equipo. Muy recomendable.
Beatriz CS
Beatriz CS
08:35 02 Dec 20
(Translated by Google) Recently, I went to the Notary of Mr. Santiago Gotor, where I received a very cordial treatment from all his professionals. The Notary Public attended me very closely and gave me light on the question raised (regarding an inheritance). Without a doubt, he is an excellent professional. I am very grateful to you for your great help.(Original)Recientemente, acudí a la Notaría del Sr. Santiago Gotor, donde recibí un trato muy cordial por parte de todos sus profesionales. El Sr. Notario me atendió con mucha cercanía y me dio luz a la consulta planteada (relativa a una herencia). Sin lugar a dudas, es un excelente profesional. Le estoy muy agradecida por su gran ayuda.
Carlos Vicen
Carlos Vicen
16:21 14 Nov 20
(Translated by Google) Unmatched quality and speed with an exquisite and close treatment.(Original)Calidad y rapidez inigualables con un trato exquisito y cercano.
Miguel Vicén
Miguel Vicén
17:57 13 Nov 20
(Translated by Google) Santiago is a first-rate professional, who attended us in an agile and diligent way, explaining things very clearly and a very pleasant and empathetic treatment, which is appreciated in a difficult moment such as the procedures for the death of a relative.It is highly recommended to go to your notary, well connected and with nearby parking lots.(Original)Santiago es un profesional de primer nivel, que nos atendió de forma ágil y diligente, explicando las cosas con mucha claridad y un trato muy agradable y empático, que se agradece en un momento difícil como son los trámites por la defunción de un familiar.Totalmente recomendable desplazarse a su notaría, bien comunicada y con aparcamientos cercanos.
Belén H.
Belén H.
15:18 05 Nov 20
(Translated by Google) Through my work I have met many notaries and this one has a good team with a lot of experience. The Notary of Mr. Santiago Gotor stands out especially for the brilliant and intelligent resolution of matters, and also for the kind and polite treatment of its great team of professionals.Belen Herranz(Original)Por mi trabajo he conocido muchas notarías y ésta cuenta con un buen equipo con mucha experiéncia. La Notaría del señor Santiago Gotor destaca especialmente por la brillante e inteligente resolución de asuntos, y también por el trato amable y educado de su gran equipo de profesionales.Belén Herranz
Les Martinez
Les Martinez
23:22 04 Nov 20
(Translated by Google) They are professionals, attentive to the doubts we have, the treatment is very close. I recommend it without hesitation.(Original)Son profesionales, atentos a las dudas que tenemos, el trato es muy cercano. Lo recomiendo sin dudarlo.
Nerea Andrés
Nerea Andrés
20:00 01 Nov 20
(Translated by Google) Gotor notary and all its staff are excellent professionals. I have been coming for years for any management related to my company and the treatment has always been exceptional, attending to any setback. I recommend it 120%(Original)La notaría Gotor y todo su personal son excelentes profesionales. Suelo acudir desde hace años para cualquier gestión relacionada con mi empresa y el trato siempre ha sido excepcional, atendiendo ante cualquier contratiempo. La recomiendo 120%
Susana De La Fuente
Susana De La Fuente
19:43 01 Nov 20
(Translated by Google) The treatment received in the procedures that I have had to carry out has been impeccable. Great professionals.Without a doubt 100% recommended.(Original)El trato recibido en las gestiones que he tenido que realizar ha sido impecable. Grandes profesionales.Sin duda 100% recomendable.
Jordi de la Fuente
Jordi de la Fuente
18:55 01 Nov 20
(Translated by Google) Very efficient, fast and with very good personal advice to know how to do things in the best way.(Original)Muy eficientes, rápidos y con muy buena asesoría personal para poder saber cómo hacer las cosas de la mejor forma.
David Parada
David Parada
13:51 30 Oct 20
(Translated by Google) I have been working for years from my company with the Santiago Gotor notary and the experience has always been magnificent. They adapt to the circumstances, always have a space for emergencies and are effective with any eventuality. I would always recommend them. Some great professionals.(Original)Llevo años trabajando desde mi empresa con la notaría Santiago Gotor y la experiencia siempre a sido magnifica. Se adaptan a las circunstancias, siempre tiene un hueco para las urgencias y son efectivos con cualquier eventualidad. Los recomendaría siempre. Unos grandes profesionales.
Victor Correa
Victor Correa
18:12 27 Oct 20
(Translated by Google) Excellent notary, excellent team of professionals, friendly and personal treatment. Highly recommended.(Original)Excelente notaría, excelente equipo de profesionales, trato amable y personal. Muy recomendable.
Javier B
Javier B
21:40 26 Oct 20
(Translated by Google) I went to make a will and I clarified all the doubts I had.A great professional.(Original)Fui ha hacer testamento y me aclaro todas las dudas que tenia.Un gran profesional.
Ignacio Luna
Ignacio Luna
20:42 26 Oct 20
(Translated by Google) The office is cozy and comfortable and the treatment of its employees friendly and Proxima. An exquisite and punctual organization. Mr. Santiago is an affable and very attentive person with an almost personal interest in our issues.Highly recommended and of course the certainty of absolute confidence.(Original)La oficina es acogedora y confortable y el trato de sus empleados amable y Próximo. Una organización exquisita y puntual. El señor Santiago es persona afable y muy atenta y con un interés casi personal por nuestros temas.Muy recomendable y desde luego la certeza de absoluta confianza.
Juan Antonio Lopez Lopez
Juan Antonio Lopez Lopez
20:42 26 Oct 20
(Translated by Google) Excellent Professional and an excellent team of professionals that surround you. The treatment has been impeccable in all the procedures we have had. In these current times they comply with all the protection measures, masks, not a minute of waiting. In relation to the owner, Santiago Gotor Sánchez has always given us absolute confidence and enormous professionalism. The last visit a few days ago with my older parents, all the protocols were maintained, distance, mask, gel ..... Without a doubt recommended to all my friends and clients.Toni López.(Original)Excelente Profesional y un excelente equipo de profesionales que le rodean. El trato ha sido impecable en todos los trámites que hemos tenido. En estos tiempos actuales cumplen con todos las medidas de protección, mascarillas, ni un minuto de espera. En relación al titular, Santiago Gotor Sánchez nos ha transmitido siempre una confianza absoluta y una enorme profesionalidad. La última visita hace unos días con mis padres mayores se mantuvieron todos los protocolos, distancia, mascarilla, gel..... Sin duda recomendable a todos mis amigos y clientes.Toni López.
Miguel Angel Chiquillo
Miguel Angel Chiquillo
20:26 26 Oct 20
(Translated by Google) It was recommended to me by a friend as I needed to do some emergency procedures in full confinement in Hospitalet and it certainly did not disappoint me. Professionalism, know-how and honesty. Two thumbs up for mr. Gotor always attentive to all the details in the signature.(Original)Me la recomendó un amigo ya que necesitaba hacer unos trámites de urgencia en pleno confinamiento en Hospitalet y desde luego no me defraudó. Profesionalidad, saber hacer y honradez. Chapeau por el sr. Gotor siempre atento a todos los detalles en la firma.
Cecilio Aguilera
Cecilio Aguilera
12:51 26 Oct 20
(Translated by Google) A ten as a professional, well attended, good service, and for me I would recommend it to anyone who has to do some notaries(Original)Un diez como profesional, bien atendido, buen servicio, y para mi la recomendaría para todo el que tenga que hacer algo de notarios
Agus
Agus
12:11 26 Oct 20
(Translated by Google) Great treatment from Don Santiago. All very nice and fast. Almost familiar. It's nice to do paperwork like this.(Original)Trato estupendo por parte de Don Santiago. Todo muy agradable y rápido. Casi familiar. Da gusto hacer trámites así.
Kevin dorado
Kevin dorado
11:36 26 Oct 20
(Translated by Google) One of the best notaries if not the best in all of Barcelona.Always grateful for the treatment of both Santiago and his officer Vicky.(Original)Una de las mejores notarias si no la mejor de toda Barcelona.Agradecidos siempre del trato tanto de Santiago cómo de su oficial Vicky.
Mario Sanchez
Mario Sanchez
10:56 26 Oct 20
(Translated by Google) Excellent group of professionals. They are super nice, decisive, fast and effective. It gathers all the qualities to call it a TOP notary which I recommend 100%. And by the way, they have a lovely notary.(Original)Excelente grupo de profesionales. Son super agradables, resolutivos, rápidos y eficaces. Reúne todas las cualidades para denominarla una notaría TOP la cual recomiendo al 100%. Y por cierto, tienen a un notario encantador.
Carlos Romero
Carlos Romero
17:06 14 Oct 20
(Translated by Google) Great team of professionals, with great experience and efficiency. Santiago Gotor Sánchez, impeccable (confidence, seriousness and professionalism). We have been working with them for years and the result is always positive. Highly recommended(Original)Gran equipo de profesionales, con gran experiencia y eficacia. Santiago Gotor Sánchez, impecable (confianza, seriedad y profesionalidad). Llevamos años trabajando con ellos y el resultado siempre es positivo. Muy recomendable.
Següents

Parlem?

Truca'ns, escriu-nos o acosta't a la nostra notaria.
Estem desitjant ajudar-te.

Sol·licita informació

Selecciona el tipus de tràmit que t'interessa i rebràs la informació que necessites al moment.


On ens trobaràs

Carrer Pareto 45, 08902

L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Pàrquing gratuït »

Dilluns a dijous

09:00 – 14:30

17:00 – 19:00

Divendres

09:00 – 14:30


Juliol

Dilluns a divendres

09:00 – 14:30

Martes y jueves

17:00 – 19:00


Agost (fins l’ 11 de setembre)

Dilluns a divendres

09:00 – 14:30

* No cal cita prèvia

Com arribar